Managementul calitatii in domeniul constructiilor

CURS DE INSTRUIRE

 

MANAGEMENTUL CALITATII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

12 – 13 Aprilie 2019

Bucuresti

EVENIMENTUL VA INCEPE IN
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

adauga in calendarul meu 2019-04-12 09:30:00 2019-04-13 16:30:00 Europe/Bucharest CURS DE INSTRUIRE REGULAMENTUL U.E. NR. 679/2016 PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Bucuresti Focus Training training@focus-training.ro

TRAINER

Paul Ionita

Manager proiect

TEMATICA ABORDATA

1. Principalele elemente de cadru legislativ in vigoare in Romania privind calitatea in domeniul constructiilor:

a. Cadrul legislativ: Legea 10, Legea 50, HG 907/2016, HG 1/2018, P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002 etc.

b. Elementele componente ale sistemului calitatii: descriere succinta a institutiilor si a activitatilor aferente fiecarui element component.

c. Principalii actori ai activitatilor de constructii: beneficiari, consultanti de design, verificatori autorizati, organe de avizare, producatori de materiale si subansambluri, constructori, diriginti de santier, organe de control. Obligatiile si raspunderile fiecarui actor.

2. Managementul calitatii contractelor de consultanta pentru design:

a. Fazele de proiectare (design):
• fundamentarea necesitatii unei constructii: studii preliminare, studii de impact, studii de piata, studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic, studii sociologice, nota conceptuala tema de proiectare, studiul de prefezabilitate;
• documentatiile tehnice necesare si studiile aferente fiecarui tip de constructie: constructie noua, modernizare-reabilitare constructie existenta etc.;
• continutul cadru al principalelor categorii de documentatii tehnico-economice pe faze de proiectare: nota conceptuala; tema de proiectare; studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF) sau documentaţia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) dupa caz, proiectul tehnic de executie (PT); detaliile de executie (DDE-urile , proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor (DTAC, DTAD), proiect pentru autorizarea lucrarilor de organizarea santierului (DTOE).

b. Studiile, expertizele, documentatiile pentru avize conexe aferente fazelor de design:
• documentatiile, studiile si expertizele de specialitate premergatoare fazei SF (DALI): expertize structurale, expertize de siguranta in exploatare, studii geotehnice, expertiza hidro-geologica, studiu hidrografic, expertize termoenergetice si de izolare termica, documentatia topografica, documentatia de cadastru, documentatia de carte funciara, studiu pedologic, studiu climatologic, expertize MCC, analiza cost-beneficiu;
• documentatiile si studiile de specialitate premergatoare si aferente fazei PT: verificarile documentatiilor tehnice pe specialitati, scenarii de comportament la incendiu.
• documentatiile pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor si succesiunea acestora: SPF – CU – avizele si documentatiile indicate prin CU (PUZ, PUD, documentatiile pentru obtinerea avizelor de specialitate) – avizele de specialitate – DTAC (DTAD, DTOE) – AC – PT (DDE-uri).

3. Managementul calitatii contractelor de executie constructii. Derularea lucrarilor de constructii. Documente aferente: Supervizorul - Dirigintele de santier, Situaliile de lucrari, Responsabilul tehnic cu executia, Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei:

a. Supervizorul, Dirigintele de santier: manualul dirigintelui de santier / HG. 1/2018, analiza comparativa a Supervizorului versus Dirigintele de Santier, activitatile Supervizorului, documentele de conducere a lucrarilor – PV de predare a amplasamentului, PV de trasare, Ordinele de incepere / suspendare a lucrarilor, PV de receptie faze determinante, PV de lucrari ascunse, PV de situatii neprevazute, dispozitiile de santier, ordinele de variatie, notele de comanda suplimentara – NCS, notele de renuntare – NR, ASIM-urile, normele locale – NL, articolele de lucrari cumulate, analizele speciale, atasamentele, litigiile si rezolvarea acestora.

b. Situatiile de lucrari, platile, modificarile nesubstantiale si substantiale, aditionalele: continutul situatiilor de lucrari in contractele de lucrari pure / continutul situatiilor de lucrari in contractele de proiectare + lucrari, modificarile nesubstantiale si substantiale, provizioanele, aditionalele, certificatele de plata si platile.

c. RTE-ul, CQ: manualul responsabilului tehnic cu executia, activitatile, responsabilitatile si sarcinile RTE, jurnalul santierului CQ, sistemul de conducere si asigurare a calitatii, programul de asigurare a calitatii, organizarea aferenta sistemuui (SCCQ), Manualul de asigurarea calitatii (MAQ), Procedurile aferente functiilor (PQ), Planul de control al calitatii (PC)

d. Receptiile, Cartea tehnica a constructiei, urmarirea in exploatare, postutilizarea: documentele de receptie a lucrarilor – PV de receptie partiala, PV de receptie la terminarea lucrarilor, PV de receptie finala (HG 273 /14.06.1994 , HG 1/2018), perioada de garantie – PV de stingere a remedierilor (HG 273 /14.06.1994), Cartea tehnica a constructiei (Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995), urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp – REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor – emis de Guvernul Romaniei – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997, postutilizarea – HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – intrata in vigoare la 01 Ianuarie 2005 – publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 – Grupa 1 – Constructii.

BENEFICIILE INSTRUIRII

Interactivitate

Ne concentram pe lucrul in echipa, pe interactivitate, pe implicarea fiecaruia dintre dumneavoastra in procesul de invatare. Veti beneficia atat de experienta trainerului, cat si de experienta grupei de cursanti.

Traineri practicieni

Colaboratorii nostri sunt traineri practicieni cu vasta experienta in domeniile lor de expertiza. Astfel, aspectele teoretice se vor imbina perfect cu cele practice, tocmai pentru ca dumneavoastra sa dobanditi un bagaj de cunostinte util, pe care sa il aplicati, in mod direct, in activitatea pe care o desfasurati.

Costul instruirii

Beneficiati de conditii moderne de instruire fara cheltuieli suplimentare.

Diploma de participare

Confirmam prezenta, implicarea si finalizarea programului de instruire prin dobandirea unei diplome de participare.

COST PARTICIPARE

Taxa servicii instruire

750RON
 • Mapa de lucru
 • Suport de curs
 • Pauza cafea
 • Diploma de participare

NU se aplica TVA

OPTIONAL

Taxa servicii cazare

790RON
 • Cazare 2 nopti
 • Camera tip dubla
 • Pensiune completa pentru participant
 • BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor

include tva

INTREBARI FRECVENTE

Pot sa ma inscriu daca sunt persoana fizica?

Da, inscrierea se poate face atat ca persoana fizica, cat si ca persoana juridica.

Beneficiez de un suport de curs?

Da, toti participantii la evenimentele noastre beneficiaza de un suport de curs adaptat nevoilor de formare profesionala.

Achizitionarea serviciilor de cazare este obligatorie?

Achizitionarea serviciilor de cazare nu este obligatorie,
ea este optionala.

Se aplica reduceri?

Da, pentru inscrierea mai multor persoane din cadrul aceleiasi entitati sau din cadrul unor entitati partenere beneficiati de reducere.

TRIMITETI UN MESAJ

Pentru orice intrebare despre eveniment va rugam sa ne contactati.

ADRESA

Bulevardul Bucurestii Noi, Nr 50A,

Sector 1, Bucuresti

Orar: 09:00 – 18:00

CONTACT

office@focus-training.ro

+40 762 278 969

+40 768 181 373

EVENIMENT ORGANIZAT DE

back to top cth_speaker