Management de Proiect in domeniul Fondurilor Europene

CURS DE INSTRUIRE

 

„MANAGEMENT DE PROIECT IN DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE”

5 – 10 August 2019

Brasov

EVENIMENTUL VA INCEPE IN
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

adauga in calendarul meu 2019-08-05 09:30:00 2019-08-10 16:30:00 Europe/Bucharest CURS DE INSTRUIRE MANAGEMENT DE PROIECT IN DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE Brasov Focus Training training@focus-training.ro

TRAINERI

Elisabeta Trifan

Manager proiect

Marius Stamate

Expert accesare fonduri europene

TEMATICA ABORDATA

I. CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE DE ANALIZĂ ȘI PLANIFICARE:

1. Delimitări conceptuale privind proiectele.
2. Corelația strategii programe, proiecte.
3. Analiza părților interesate/factorilor interesați de proiect. Identificarea și gestionarea relaţiilor de
parteneriat pentru proiecte. Elaborarea unei baze de date cu potențiali parteneri.
4. Ciclul de viață al unui proiect – Etapele specifice pentru elaborarea unui proiect.
5. Prezentarea componentelor unui proiect: scop, obiective specifice, rezultate, activități, buget.
6. Procese specifice pentru inițierea proiectului: elemente cheie pentru fundamentare, argumentare,
promovare și suport (colectarea, prelucrarea și gestionarea nevoilor / problemelor /
oportunităților).
7. Definirea planului de activități al unui proiect. Planificarea activităţilor – WBS (structura
detaliată a activităţilor).
8. Managementul timpului: diagrama GANTT, diagrama reţelelor de activităţi, optimizarea duratei
proiectului, evidențierea condiționalităților temporale ale proiectelor în raport cu alte categorii
de resurse.
9. Importanța și modul de stabilire a jaloanelor proiectului.
10.Elaborarea bugetului proiectului – etapele specifice, surse de informații și documentare,
managementul costurilor.
11.Indicatori de realizare și indicatori de rezultat: definire, metode de selecție, raportarea la sistemul
indicatorilor impuși la nivel de program.
12.Managementul calității proiectelor: metodologii și instrumente (diagrama Pareto, diagrama
Ishikawa, Ten Steps, Six Sigma etc.), necesitate, utilitate și avantaje.
13.Managementul riscului în proiecte: etape și instrumente pentru diferite tipuri de riscuri.
Monitorizarea și controlul riscurilor. Analiza unui model de registrul al riscurilor.

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR: RESURSE UMANE ȘI COMUNICARE:

1. Managerul de proiect: rol, responsabilități, competențe necesare, modalități de selecție.
2. Definirea echipei de proiect. Stabilirea componenței, a responsabilităților, modalități de recrutare
și contractare a resurselor umane.
3. Managementul resurselor umane; Evaluarea performanțelor echipei de proiect.
4. Stabilirea planului de comunicare / colaborare în proiect: modalități, responsabilități, analiza
unor greșeli frecvente în comunicare. Networking pentru transfer de informații și expertiză.
5. Managementul conflictelor în proiecte.
6. Etică și integritate în proiecte. Principii, reguli, protecția drepturilor de autor și de proprietate a
proiectelor.

III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU ATRAGEREA FINANȚĂRILOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE:

1. Analiza de nevoi la nivel organizațional, local și regional.
2. Elaborarea fișelor de proiecte, integrarea propunerilor în cadrul unor portofolii la nivel de
organizație.
3. Modele de prioritizare a proiectelor în cadrul portofoliilor. Aspecte generale privind
complementaritatea proiectelor.
4. Documente strategice europene pentru perioada 2014 – 2020: Strategia Europa 2020; Politica de
Coeziune a UE 2014 – 2020, Acordul de parteneriat, Strategii naționale la nivel de domeniu de
activitate etc.
5. Prezentarea principalelor surse de informare oficiale: newsletter-uri, pagini web dedicate
proiectelor, programelor de finanțare naționale și europene.
6. Coordonatele majore ale procesului de programare a Fondurilor Europene 2014-2020 în Romania
Integrarea strategică a proiectelor, corelația cu documentele strategice. Managementul strategic –
managementul operațional – managementul proiectelor.
7. Utilizarea instrumentului MySMIS2014 în elaborarea, implementarea și monitorizarea
proiectelor – aspecte practice pentru perioada 2014 – 2020.

IV. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN FONDURILE EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII (FESI 2014 - 2020):

1. Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014 – 2020.
2. Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale,
transfrontaliere și inter-regionale) precum și a programelor de finanțare prin intermediul
Granturilor EEA și Norway Grants.
3. Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare,
prioritățile de investiții, condiționalitațile ex-ante.
4. Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de
Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a
responsabilităților asociate în scrierea și implementarea proiectelor.
5. Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor.
6. Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare,
ghidul solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și
europeană.
7. Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție,
pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare.
8. Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize
de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare etc.
9. Elaborarea proiectului de finanţare (cererea de finanțare și anexele prevazute în ghidul
solicitantului).
10. Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metodologiei de selecție.
11. Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 – aspecte practice. Completarea și depunerea
cererilor de finanțare on-line.
12.Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achizitii,
plați, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.
13. Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar,
mecanismul cererilor de solicitare a prefinantarii, al cererilor de rambursare și al cererilor de
plata.
14. Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale.
15. Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice
pentru programele operaționale.
16.Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru
exploatarea proiectului.
17. Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului.

BENEFICIILE INSTRUIRII

Interactivitate

Ne concentram pe lucrul in echipa, pe interactivitate, pe implicarea fiecaruia dintre dumneavoastra in procesul de invatare. Veti beneficia atat de experienta trainerului, cat si de experienta grupei de cursanti.

Traineri practicieni

Colaboratorii nostri sunt traineri practicieni cu vasta experienta in domeniile lor de expertiza. Astfel, aspectele teoretice se vor imbina perfect cu cele practice, tocmai pentru ca dumneavoastra sa dobanditi un bagaj de cunostinte util, pe care sa il aplicati, in mod direct, in activitatea pe care o desfasurati.

Costul instruirii

Beneficiati de conditii moderne de instruire fara cheltuieli suplimentare.

Diploma de participare

Confirmam prezenta, implicarea si finalizarea programului de instruire prin dobandirea unei diplome de participare.

COST PARTICIPARE

Taxa servicii instruire

1.200RON
 • Mapa de lucru
 • Suport de curs
 • Pauza cafea
 • Diploma de participare

NU se aplica TVA

OPTIONAL

Taxa servicii cazare

1.800RON
 • Cazare 5 nopti
 • Camera tip dubla
 • Pensiune completa pentru participant
 • BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor

include tva

INTREBARI FRECVENTE

Pot sa ma inscriu daca sunt persoana fizica?

Da, inscrierea se poate face atat ca persoana fizica, cat si ca persoana juridica.

Beneficiez de un suport de curs?

Da, toti participantii la evenimentele noastre beneficiaza de un suport de curs adaptat nevoilor de formare profesionala.

Achizitionarea serviciilor de cazare este obligatorie?

Achizitionarea serviciilor de cazare nu este obligatorie,
ea este optionala.

Se aplica reduceri?

Da, pentru inscrierea mai multor persoane din cadrul aceleiasi entitati sau din cadrul unor entitati partenere beneficiati de reducere.

TRIMITETI UN MESAJ

Pentru orice intrebare despre eveniment va rugam sa ne contactati.

ADRESA

Bulevardul Bucurestii Noi, Nr 50A,

Sector 1, Bucuresti

Orar: 09:00 – 18:00

CONTACT

office@focus-training.ro

+40 762 278 969

+40 768 181 373

EVENIMENT ORGANIZAT DE

back to top cth_speaker