Investitii Publice

CURS DE INSTRUIRE

INVESTITII PUBLICE

(obligatii privind urmarirea executiei, verificarea realitatii, legalitatii si regularitatii precum si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice)

TEMATICA ABORDATA

1. Legislatia relevanta aplicabila:

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata cu Legea nr. 177/2015.
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
• Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
• OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
• OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

2. Documentatia necesara realizarii unui obiectiv/investitii publice. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice.

3. Metodologia elaborarii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

4. Reflectarea in Programul anual al achizitiilor publice.

5. Surse de finantare.

6. Obligatii privind conceperea, realizarea, exploatarea constructiilor si postutilizarea lor.

7. Cartea constructiei.

8. Reguli privind receptia obiectivelor de investitii.

9. Monitorizarea/verificarea tehnica si financiara a lucrarilor de contructii-montaj.

10. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor aferente investitiilor publice.

11. Rolul controlului financiar preventiv propriu.

12. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor/investitiilor in curs de executie.

13. Documentele justificative.

14. Erori frecvente identificate in executia contractelor de lucrari.

BENEFICIILE INSTRUIRII

Interactivitate

Ne concentram pe lucrul in echipa, pe interactivitate, pe implicarea fiecaruia dintre dumneavoastra in procesul de invatare. Veti beneficia atat de experienta trainerului, cat si de experienta grupei de cursanti.

Traineri practicieni

Colaboratorii nostri sunt traineri practicieni cu vasta experienta in domeniile lor de expertiza. Astfel, aspectele teoretice se vor imbina perfect cu cele practice, tocmai pentru ca dumneavoastra sa dobanditi un bagaj de cunostinte util, pe care sa il aplicati, in mod direct, in activitatea pe care o desfasurati.

Costul instruirii

Beneficiati de conditii moderne de instruire fara cheltuieli suplimentare.

Diploma de participare

Confirmam prezenta, implicarea si finalizarea programului de instruire prin dobandirea unei diplome de participare.

INTREBARI FRECVENTE

Pot sa ma inscriu daca sunt persoana fizica?

Da, inscrierea se poate face atat ca persoana fizica, cat si ca persoana juridica.

Beneficiez de un suport de curs?

Da, toti participantii la evenimentele noastre beneficiaza de un suport de curs adaptat nevoilor de formare profesionala.

Achizitionarea serviciilor de cazare este obligatorie?

Achizitionarea serviciilor de cazare nu este obligatorie,
ea este optionala.

Se aplica reduceri?

Da, pentru inscrierea mai multor persoane din cadrul aceleiasi entitati sau din cadrul unor entitati partenere beneficiati de reducere.

TRIMITETI UN MESAJ

Pentru orice intrebare despre eveniment va rugam sa ne contactati.

ADRESA

Bulevardul Bucurestii Noi, Nr 50A,

Sector 1, Bucuresti

Orar: 09:00 – 18:00

CONTACT

office@focus-training.ro

+40 762 278 969

+40 768 181 373

EVENIMENT ORGANIZAT DE

back to top post