implementarea practica a codului controlului intern managerial

CURS DE INSTRUIRE

 

IMPLEMENTAREA PRACTICA A CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018

12 – 13 decembrie 2020

Online

EVENIMENTUL VA INCEPE IN
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

adauga in calendarul meu 2020-12-12 09:30:00 2020-12-13 16:30:00 Europe/Bucharest CURS DE INSTRUIRE IMPLEMENTAREA PRACTICA A CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018 Online Focus Training training@focus-training.ro

TEMATICA ABORDATA

1. Modul de constituire a Comisiei de monitorizare.

Ce inseamna compartimentele cuprinse in primul nivel de conducere pentru constituirea Comisiei de monitorizare. Care este componenta Comisiei de monitorizare intr-o entitate publica avand o structura organizatorica redusa.

2. Atributiile Comisiei de monitorizare.

Ce documente trebuie intocmite si cu periodicitate. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.

3. Constituirea si asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare.

Cum poate fi organizat secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.

4. Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern managerial prevazute in Codul controlului intern managerial aprobat prin OSGG nr. 600/2018.

5. De ce trebuie conducerea entitatii publice sa asigure implementarea unui sistem functional de control intern managerial intr-o entitate publica?

6. Ce modificari au fost aduse machetei programului de dezvoltare.

Ce trebuie sa includa un program de dezvoltare si cum se realizeaza, potrivit OSGG 600/2018, planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Periodicitatea elaborarii programului de dezvoltare. Exemple de obiective privind dezvoltarea controlului intern managerial.

7. Completarea situatiilor centralizatoare anuale. Exemple si noutati privind completarea acestora.

8. Scara de evaluare pe patru trepte a sistemului de control intern managerial. Cand un sistem este acum conform, partial conform, partial conform limitat sau neconform.

9. Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.

Modificarile aduse structurii raportului. Importanta raportului ca forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale de catre conducatorul entitatii publice cu privire la sistemul de control intern managerial.

10. Actiunile necesare pentru autoevaluarea sistemului de control intern managerial. Cine completeaza chestionarul de autoevaluare.

11. Model completat de chestionar de autoevaluare pe OSGG 600/2018. Discutarea fiecarui standard cu privire la probe si documente necesare privind implementarea.

12. Modul de implementare a standardului 1 - Etica si integritatea.

13.Noutati privind implementarea standardului 2

Atributii, functii, sarcini. Cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare. De ce trebuie conducatorii compartimentelor entitatii publice sa identifice sarcinile noi si/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariatilor si cum le pot asigura sprijin in realizarea acestora.

14. Ce este o functie sensibila si cum este definita in OSGG 600/2018.

Ce este factorul de risc si cum sta la baza identificarii functiilor sensibile. Exemple de factori de risc si de functii sensibile. Cum se stabileste o politica adecvata de gestionare a riscurilor asociate functiilor sensibile? De ce trebuie sa fie interesati managerii in identificarea functiilor sensibile?

15. Implementarea standardului 3

Competenta, performanta. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale. Identificarea nevoilor de pregatire profesionala si stabilirea cerintelor de formare profesionala.

16. Implementarea standardului 4

Structura organizatorica. Realizarea delegarii in sens restrans si in sens larg. Erori privind delegarea. Analizarea periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificarile intervenite in interiorul si/sau exteriorul entitatii publice.

17. Noutati privind implementarea standardului 5

Obiective. Care sunt noile categorii de obiective ce pot definite intr-o entitate publica.

18. Noutati privind implementarea standardului 6

Planificarea. Ce categorii de planuri/documente de planificare trebuie elaborate in cadrul unei entitati publice. Planul strategi si planul anual de management. Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea.

19.Implementarea standardului 7

Monitorizarea performantelor. Cum se stabilesc indicatorii de performanta. Este obligatorie stabilirea indicatorilor de performanta pentru fiecare activitate? Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate.

20. Raportarea performantelor

Intocmirea raportarilor anuale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor. Raportul anual de activitate.

21. Aspecte de noutate privind implementarea standardului 8

Managementul riscului. Ce contine registrul de riscuri al entitatii publice si cum se elaboreaza registrele de riscuri ale compartimentelor de la primul nivel de conducere.

22. Desemnarea responsabililor de risc si atributiile acestora.

23. Ce este un risc semnificativ? Cum se stabileste limita de toleranta la risc?

24. Strategia privind riscul a entitatii.

Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri. Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc. De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.

25. Evaluarea riscurilor.

Tehnici de evaluare a riscurilor. Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor. Gestionarea riscurilor. Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.

26. Elaborarea planului de implementare a masurilor de control

Intocmirea raportarilor anuale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor. Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor la nivelul entitatii.

27. Noutati privind implementarea standardului 9

Proceduri. Ce este o procedura documentata si care sunt componentele minimale structurale ale acesteia? De ce este bine sa elaboram proceduri? De ce trebuie sa evitam elaborarea de proceduri care nu sunt aplicate? Cum se elaboreaza practic o procedura. Cat de importanta este diagrama de proces in cadrul unei proceduri.

28. Ce trebuie sa urmareasca secretariatul tehnic la analizarea unei proceduri documentate

Cine semneaza procedurile documentate? Ce include procedura proprie de elaborare a procedurilor documentate.

29. Exemplu practic privind dezvoltarea controlului intern managerial in activitatea de achizitii si cum este sprijinit managerul entitatii publice prin existenta controlului intern.

30. Noutati privind implementarea standardului 10

Supravegherea. Solutii privind implementarea de catre conducerea entitatii a instrumentelor de supervizare si control privind activitatile organizatiei.

31. Noutati privind implementarea standardului 11

Continuitatea activitatii. Exemplu de plan de continuitate a activitatii.

32. Noutati privind implementarea standardului 12

Informarea si comunicarea. Cerinte privind sistemele IT. Cum se stabilesc tipurile de informatii pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru indeplinirea sarcinilor.

33. Implementarea standardului 13 - Gestionarea documentelor.

34. Implementarea standardului 14 - Raportarea contabila si financiara.

36. Noutati privind implementarea standardului 16

Auditul intern. Organizarea si functionarea unei functii de audit intern in consens cu cerintele legale.

35. Noutati privind implementarea standardului 15

Evaluarea sistemului de control intern/managerial. Modalitatea de realizare si etape necesare.

BENEFICIILE INSTRUIRII

Interactivitate

Ne concentram pe lucrul in echipa, pe interactivitate, pe implicarea fiecaruia dintre dumneavoastra in procesul de invatare. Veti beneficia atat de experienta trainerului, cat si de experienta grupei de cursanti.

Traineri practicieni

Colaboratorii nostri sunt traineri practicieni cu vasta experienta in domeniile lor de expertiza. Astfel, aspectele teoretice se vor imbina perfect cu cele practice, tocmai pentru ca dumneavoastra sa dobanditi un bagaj de cunostinte util, pe care sa il aplicati, in mod direct, in activitatea pe care o desfasurati.

Costul instruirii

Beneficiati de conditii moderne de instruire fara cheltuieli suplimentare.

Diploma de participare

Confirmam prezenta, implicarea si finalizarea programului de instruire prin dobandirea unei diplome de participare.

COST PARTICIPARE

Taxa servicii instruire

600RON
 • Mapa de lucru
 • Suport de curs
 • Pauza cafea
 • Diploma de participare

NU se aplica TVA

INTREBARI FRECVENTE

Pot sa ma inscriu daca sunt persoana fizica?

Da, inscrierea se poate face atat ca persoana fizica, cat si ca persoana juridica.

Beneficiez de un suport de curs?

Da, toti participantii la evenimentele noastre beneficiaza de un suport de curs adaptat nevoilor de formare profesionala.

Achizitionarea serviciilor de cazare este obligatorie?

Achizitionarea serviciilor de cazare nu este obligatorie,
ea este optionala.

Se aplica reduceri?

Da, pentru inscrierea mai multor persoane din cadrul aceleiasi entitati sau din cadrul unor entitati partenere beneficiati de reducere.

TRIMITETI UN MESAJ

Pentru orice intrebare despre eveniment va rugam sa ne contactati.

ADRESA

Bulevardul Bucurestii Noi, Nr 50A,

Sector 1, Bucuresti

Orar: 09:00 – 18:00

CONTACT

office@focus-training.ro

+40 762 278 969

+40 768 181 373

EVENIMENT ORGANIZAT DE

back to top post