CURS DE INSTRUIRE

 

CONTROL INTERN MANAGERIAL. MANAGEMENTUL RISCULUI. ANTIFRAUDA

12 – 14 Octombrie 2018

Bucuresti

EVENIMENTUL VA INCEPE IN
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

adauga in calendarul meu 2018-10-12 09:30:00 201810-14 16:30:00 Europe/Bucharest CURS DE INSTRUIRE CONTROL INTERN MANAGERIAL MANAGEMENTUL RISCULUI ANTIFRAUDA Bucuresti Focus Training training@focus-training.ro

TRAINER

Adrian Ivan

Specialist in etica si integritate in entitatile publice

TEMATICA ABORDATA

1. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL:

– modificarile aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.
– responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern managerial, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.
– organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
– planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

2. ASPECTE PRACTICE PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:

– ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii.
– prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale privind implementarea acestora (Standardul 1 – Etica si integritatea, Codul de etica si atributiile responsabilului de etica, Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini, Standardul 3 – Competenta, performanta, Standardul 4 – Structura organizatorica, Standardul 5 – Obiective, Standardul 6 – Planificarea, Standardul 7 – Monitorizarea performantelor, Standardul 8 – Managementul riscului, Standardul 9 – Proceduri, Standardul 10 – Supravegherea, Standardul 11 – Continuitatea activitatii, Standardul 12 – Continuitatea activitatii, Standardul 13 – Gestionarea documentelor, Standardul 14 – Raportarea financiara si contabila, Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial, Standardul 16 – Auditul intern).
– modificarile aduse standardelor prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.
– cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica).
-aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial.

3. CONTROL BIROCRATIC VS. CONTROL INTELIGENT:

– integrarea controlului intern/managerial in activitatile curente ale entitatii.
– cum evitam birocratia si ce inseamna ,,controalele inteligente”.
– diferente si evolutia de la ,,a controla” la ,,a detine controlul”.

4. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:

– relatia intre managementul riscului si controlul intern managerial.
– incertitudine, risc si oportunitate.
– ce este riscul si ce atitudine trebuie sa avem fata de acesta?
– relatia intre risc si obiective.
– vocabular minimal privind managementul riscului.
– microstructuri si posturi necesare pentru organizarea managementului riscului
– responsabilitati in domeniul managementului riscului.
– model practic de organizare a managementului riscului intr-o entitate publica.

5. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI:

– documente privind implementarea managementului riscului.
– strategia privind riscul a entitatii.
– identificarea riscurilor semnificative ale entitatii.
– cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc.
– de ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.
– formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu.
– stabilirea limitei acceptabile a riscului.
– de ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?
– evaluarea si prioritizarea riscurilor.
– tehnici de evaluare a riscurilor.
– cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor.
– gestionarea riscurilor.
– model pentru elaborarea registrului de riscuri.
– planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.

6. MODIFICARILE ADUSE STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI PRIN ORDINUL SECRETARULUI GENERAL AL GUVERNULUI NR. 600/2018:

– modificarile privind organizarea procesului de managementului riscului.
– organizarea si desfasurarea managementului riscului la nivelul compartimentelor; responsabilitati ale conducatorilor de compartimente si ale responsabililor cu riscurile.
– responsabilitatile comisiei de monitorizare in ceea ce priveste managementul riscului.
– documente specifice organizarii, exercitarii si monitorizarii managementului riscului.

7. DEFINIREA FRAUDEI:

– definirea fraudei.
– frauda ca abatere de la etica si conformitate.
– frauda vs. eroare neintentionata.
– tipuri de frauda exemple.
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle).
– motivatiile persoanelor care fraudeaza.
– oportunitatea de a frauda si gestionarea sa.
– cum isi justifica fraudatorii actiunile?
– cum recunoastem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.
– exemple si studii de caz.

8. INCRIMINAREA FRAUDEI DIN PUNCT DE VEDERE CIVIL SI PENAL:

– aspecte civile si penale privind frauda;
– raspunderea civila (raspunderea delictuala, raspunderea contractuala, raspunderea patrimoniala).
– raspunderea penala.
– infractiuni specifice din Codul penal roman (infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals, infractiuni de serviciu si de coruptie etc.).
– exemple si studii de caz.

9. IDENTIFICAREA FRAUDELOR:

– definirea criteriilor semnal (Red Flags).
– clasificarea indiciilor de frauda.
– cum identificam indiciile, de la anomalii contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern in identificarea fraudelor.
– exemple si studii de caz.

10. PREVENIREA FRAUDELOR:

– cum se creeaza o cultura etica in cadrul organizatiei.
– cum se reduc oportunitatile de a frauda.
– care sunt mssurile de prevenire, de la tonul la varf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere.
– programul de etica si/sau conformitate.
– exemple si studii de caz.

11. DEZBATERI SI STUDII DE CAZ PERSONALIZATE:

– discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului.
– analiza si soluționarea problemelor practice propuse de participanti.
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

I. NOTIUNI DE BAZA PRIVIND RENTABILITATEA INVESTITIILOR:

 1. Elemente generale de managment financiar la nivel organizational.
 2. Proiectele de investitii – scop si obiective strategice si operationale.
 3. Analiza de fezabilitate a investitiei – cadru legislativ general.
 4. Analiza cost-beneficiu – componentele si etapele analizei.

II. ANALIZA DE FEZABILITATE FINANCIAR-ECONOMICA A INVESTITIILOR:

 1. Identificarea investitei si definirea obiectivelor si beneficiilor acesteia.
 2. Determinarea costului investitiei (elemente de cost relevante/irelevate, venituri/cheltuieli de oportunitate).
 3. Determinarea fluxurilor de numerar generatoare de beneficii (elemente de cost relevante/irelevate, venituri/cheltuieli de oportunitate, valoarea reziduala).
 4. Analiza rentabilitatii si sustenabilitatii financiare a investitiei: instrumente de analiza cost-beneficiu (perioada de recuperare, valoarea prezenta neta, pragul de rentabilitate al investitiei).
 5. Analiza economica a investitiilor (corectii fiscale, conversia preturilor, externalitati).

III. ANALIZA DE RISC. SCENARII DE ANALIZA COST-BENEFCIU:

 1. Influente ale riscurilor asupra elementelor de analiza cost-beneficiu.
 2. Analiza riscurilor (identificare, evaluare, analiza).
 3. Definirea variabilelor cheie ale analizei cost-beneficiu raportate la elemente de expunere a proiectului de investitie la risc.
 4. Scenarii de analiza cost-beneficiu pe baza analizei expunerii la risc a investitiei.
 5. Interpretarea rezultatelor si luarea deciziilor de investire.

1. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice in anul 2018 (Omfp 1762/2018)

Particularitati privind inchiderea conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

2. Noutati si reglementari legislative in domeniul financiar-contabil

aplicabile institutiilor publice incepand cu 1 ianuarie 2018. Dezbateri privind legislatia in domeniu.

3. Sistemul national de raportare (FOREXEBUG)

necesitati, avantaje si beneficii pentru institutiile publice in urma implementarii acestuia. Transmiterea formularelor din sfera raportarii situatiilor financiare in Sistemul national de raportare – particularitati si probleme intampinate in transmiterea formularelor. Modificari si completari la OuG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

4. Contributii salariale 2018

Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice (salarii, retineri, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate, etc.).

5. Patrimoniul institutiilor publice – evidenta, administrare si inventariere:

– regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice;

– reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice (Omef 3.471/2008);

– inregistrarea in contabilitate a plusurilor si minusurilor aparute cu ocazia inventarierii patrimoniului institutiilor publice (Omfp 2.861/2009);

– operatiuni de consolidare.

6. Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste.

7. Discutii privind aplicarea Omfp 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

8. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.

9. Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

1. Notiuni generale:

– Drept civil – Drept administrativ.

– Obiecte, delimitari, trasaturi, concepte specifice.

– Principii.

– Norme juridice: notiune, clasificare, interpretare.

– Izvoare (surse) de drept.

 2. Raportul juridic:

– Notiune, comparatie, particularitati.

– Continut.

– Obiect: bunuri, patrimoniu.

 3. Persoanele juridice:

– Notiune, dispozitii generale.

– Infiintarea persoanelor juridice.

– Capacitatea persoanelor juridice: de folosinta, de exercitiu.

– Reorganizarea persoanelor juridice.

– Incetarea persoanelor juridice.

4. Drepturile reale.

5. Dreptul de proprietate:

– Proprietate privata – notiune.

– Proprietate publica – notiune. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice.

– Actiunea in revendicare.

 6. Termene:

– Notiune.

– Prescriptia.

-Decaderea.

7. Actul juridic:

– Notiune, clasificare.

– Conditii, forma, modalitati.

– Efecte.

– Nulitati.

8. Obligatii.

9. Contractul (contract civil/contract intre profesionisti/contract administrativ):

– Notiuni generale, natura juridica, principii, reguli de interpretare.

– Caractere juridice.

– Incheierea contractului.

– Efectele contractului.

– Executarea/implementarea contractului.

– Modificarea contractului.

– Incetarea contractului.

10. Fapte juridice licite.

11. Acte juridice unilaterale.

12. Raspunderea civila:

– Delictuala.

– Contractuala.

13. Efectele obligatiilor.

14. Dinamica obligatiilor.

15. Stingerea obligaţiilor. Restituirea prestatiilor.

16. Obligatii complexe.

17. Garantarea obligatiilor.

BENEFICIILE INSTRUIRII

Interactivitate

Ne concentram pe lucrul in echipa, pe interactivitate, pe implicarea fiecaruia dintre dumneavoastra in procesul de invatare. Veti beneficia atat de experienta trainerului, cat si de experienta grupei de cursanti.

Traineri practicieni

Colaboratorii nostri sunt traineri practicieni cu vasta experienta in domeniile lor de expertiza. Astfel, aspectele teoretice se vor imbina perfect cu cele practice, tocmai pentru ca dumneavoastra sa dobanditi un bagaj de cunostinte util, pe care sa il aplicati, in mod direct, in activitatea pe care o desfasurati.

Costul instruirii

Beneficiati de conditii moderne de instruire fara cheltuieli suplimentare.

Diploma de participare

Confirmam prezenta, implicarea si finalizarea programului de instruire prin dobandirea unei diplome de participare.

COST PARTICIPARE

Taxa servicii instruire

690RON
 • Mapa de lucru
 • Suport de curs
 • Pauza cafea
 • Diploma de participare

NU se aplica TVA

OPTIONAL

Taxa servicii cazare

790RON
 • Cazare doua nopti
 • Camera tip dubla
 • Pensiune completa pentru participant
 • BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor

include tva

INTREBARI FRECVENTE

Pot sa ma inscriu daca sunt persoana fizica?

Da, inscrierea se poate face atat ca persoana fizica, cat si ca persoana juridica.

Beneficiez de un suport de curs?

Da, toti participantii la evenimentele noastre beneficiaza de un suport de curs adaptat nevoilor de formare profesionala.

Achizitionarea serviciilor de cazare este obligatorie?

Achizitionarea serviciilor de cazare nu este obligatorie,
ea este optionala.

Se aplica reduceri?

Da, pentru inscrierea mai multor persoane din cadrul aceleiasi entitati sau din cadrul unor entitati partenere beneficiati de reducere.

TRIMITETI UN MESAJ

Pentru orice intrebare despre eveniment va rugam sa ne contactati.

ADRESA

Bulevardul Bucurestii Noi, Nr 50A,

Sector 1, Bucuresti

Orar: 09:00 – 18:00

CONTACT

office@focus-training.ro

+40 762 278 969

+40 768 181 373

EVENIMENT ORGANIZAT DE

back to top page